Miért hatékony az e-Learning?

E-learning tananyagaink a szöveges információk mellett hatékony multimédia-elemekkel, interaktív animációkkal, szituációs gyakorlatok alkalmazásával teszik könnyen befogadhatóvá és hatékonyan elsajátíthatóvá az ismereteket, a tanulást. Az egyik legfontosabb ismérvünk a folyamatos interakció, amely egyrészt „ébren tartja” a tanuló figyelmét, másrészt lehetővé teszi az előrehaladás fokának. Az anyag feldolgozása során mérjük  tananyag elsajátítását, regisztrálását. Ezzel biztosítható az, hogy sokkal többről van szó, mint egyszerűen elektronikus úton, interneten megvalósuló információátadásról. Olyan távoktatási formát valósítunk meg, amellyet maximális szabadságot és rugalmasságot nyújtunk a minket választóka tanulónak, míg a képző szervezeteknek naprakész és objektív ellenőrzési lehetőséget.